Aktuálně z KJCH

Grant Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci 2019

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlásila soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy v oblasti separačních metod a hmotnostní spektrometrie pro rok 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete na webových stránkách http://www.spektroskopie.cz/grant_SMMS.

Zlatá křída pro RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.

Na základě hodnocení výuky studenty získal Petr Distler při udílení Zlaté křídy Diplom za výuku za cvičení k předmětu Fyzikální chemie 2 v ZS 2017/2018.

Cena nadace Preciosa

Cenu nadace Preciosa za vynikající dizertační práci získal absolvent KJCH Ing. Pavel Bláha, Ph.D. za práci s názvem Indukce HPRT mutací v savčích buňkách po ozáření těžkými ionty, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc.

18. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Letošní Mikulášské setkání se v letošním roce uskuteční na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve dnech 5. až 7. 12. 2018 (středa až pátek). Registrace na setkání budou ukončeny 12.11.2018. Více informací na pozvánce.

Odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi

Dne 13. listopadu 2018 proběhne slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi na budově Oddělení dozimetrie záření. Pozvánka zde.

Všechny aktuality ...

aktualne=active category=default

Zpět na seznam aktualit