Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.

Místnost: B-315
Tel.: +420 224 358 227
Fax: +420 222 320 861
E-mail: katerina.cubova
               @fjfi.cvut.cz
WWW: http://...

Vyučované předměty: