Aktuálně z KJCH

Místa pro doktorandy a PostDoky v zahraničí; zaměstnání v ÚJV Řež

V sekci "Volná místa" naleznete nabídku volných pozic pro doktorandy v PSI (Švýcarsko),  SCK•CEN (Belgie) a DTU Nutech (Dánsko), místa pro PostDoka v PSI a inzerci volného místa v ÚJV Řež.

CIRMS 2018

Letos, 16. - 18. dubna 2018 v Gaithersburgu, Maryland, National Institutes of Standards and Technology (NIST),  se koná 26. setkání Council of Ionizing Radiation Measurements and Standards (CIRMS). Z řad zájemců o konferenci bude vybráno osm jedniců, kterým budou hrazeny náklady spojené s konferencí do výše 1000 USD. . Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je zaslání eseje do 9. února 2018. Podrobnější informace jsou k nalezení zde.

Zimní škola Jaderného inženýrství - Slovensko

Ve dnech 26.2. - 28.2. 2018 probíhá na Slovensku Zimní škola jaderného inženýrství. Hlavním tématem Zimní školy jaderného inženýrství je  Decommissioning and dismantling nuclear power station challenges. Místo konání Zimní školy je STU v Kočovciach (cca 20 km od Piešťan). Součástí programu je i exkurze do JE Jaslovské Bohunice. Zimní školu organizuje Francouzský institut při Francouzském velvyslanectví v Bratislavě a v Praze v splupráci s   Ústavem jaderného a fyzikálního inžienýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technické univerzity. Zájemcům z České republiky je hrazen

Celý text ...

Volba nového rektora

Dne 25. října 2017 byl akademickým senátem zvolen doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. novým rektorem ČVUT v Praze. Svého úřadu se ujme v únoru 2018 po svém jmenování prezidentem republiky. Ke zvolení gratulujeme.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Náš student Bc. Tomáš Prášek získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na 69. sjezdu chemických společností, který se konal od 11. do 15. září ve Starém Smokovci, za nejoriginálnější příspěvek v posterové sekci, kde prezentoval práci s názvem Příprava terčových materiálů s fluridovou matricí ke stanovení 236U prostřednictvím urychlovačové hmotnostní spektrometrie.

Všechny aktuality ...

aktualne=active category=default

Zpět na seznam aktualit