Přijímací řízení

Bakalářské studium

Od akademického roku 2015/2016 jsou zavedeny pro uchazeče o studim příjímací zkoušky. Brzy budou doplněny informace o přijímacích zkouškách pro akademický rok 2016/2017 včetně možnosti odpuštění přijímacích zkoušek za prospěch, účast v olympiádach, korespondenčních seminářích a dalších středoškolských soutěžích.

Dále nabízíme zájemcům přípravné kurzy matematiky a fyziky. Kurzy jsou zdarma a není třeba se na ně dopředu registrovat. 

 

Magisterské studium

Požadavky pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia.